ES GED NOR EIS GAS, VOLLGAS!!

60359f79-549f-4ddf-abe5-580a417b3923.JPG
60ad39d5-1b90-455d-ac95-16408c84bca0 2.J
 

MER SUECHED DECH!

Du wotsch Neumetgled wärde?


Hesch loscht d'Fasnacht so rechtig z'erläbe. Neui Lüüt könne z'lehre ond es Instrument z'beherrsche. Denn mäld dech bi üs!

Vorussetzig esch: Du hesch Johrgang 2004 oder tüfer

ond brengsch Freud för d'Fasnacht met.

_DSF9943.jpg
 

SPIELT. SEIT 1969.

Im Dezember 1968 händ sech d'Beromüügger Möister gröndet ond de im Johr 1969 send sie i ehri erschti Fasnacht gstartet. Sie send eini vo de beliebteste Guggemusige gse wiit ond breit. Das Johr semmer met Vollgas id Fasnacht gstartet ond händ wedermou en onvergässlechi ziit döffe erläbe.

L1007013.jpg
 

MELD DECH DOCH BI ÜS!

Du wotsch debi sie, denn föll doch gärn das Formular us.

 
_DSF9592.jpg
 
  • Facebook
  • Instagram