50 JOHR BEROMÜÜGGER

 

MER SUECHED DECH!

Du wotsch Neumetgled wärde?


Hesch loscht d'Fasnacht so rechtig z'erläbe. Neui Lüüt könne z'lehre ond es Instrument z'beherrsche. Denn mäld dech bi üs!

Vorussetzig esch: Du hesch Johrgang 2003 oder tüfer

ond brengsch Freud för d'Fasnacht met.

 

SPIELT. SEIT 1969.

Im Dezember 1968 händ sech d'Beromüügger Möister gröndet ond de im Johr 1969 send sie i ehri erschti Fasnacht gstartet. Sie send eini vo de beliebteste Guggemusige gse wiit ond breit. Letscht Fasnacht hend mer döffe s'Jubiläum fiire ond met vellne ehemalige Beromüügger en onvergässlechi Fasnacht erläbe.

 

MELD DECH DOCH BI ÜS!

Du wotsch debi sie, denn föll doch gärn das Formular us.

 

NÄCHSTI UFTRETT

11. Januar 2020

18. Januar 2020

1. Februar 2020